Lehdistötiedote 8.6.2018

FläktGroup Finland Oy:n tiedote vapaasti julkaistavaksi. 
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Rainer Knuts puh. 040 868 3143.

FläktGroup Finland Oy pyrkii parantamaan Marine-tuotteiden kannattavuutta

FläktGroupin tavoitteena on vahvistaa konsernin kilpailukykyä hyödyntäen tuotantokoneistoaan mahdollisimman tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti.

Kiristynyt hintakilpailu ja muutokset asiakasportfoliossa ovat vaikuttamassa epäsuotuisasti FläktGroup Finland Oy:n laivateollisuudelle toimittamien kanavatuotteiden, ns. Marine-tuotteiden, kannattavuuteen.

FläktGroup Finland Oy:n kanavatehtaan Marine-tuotannossa ja logistiikkakeskuksessa työskenteleviä työntekijöitä ja työnjohtoa koskevat yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen tuloksena yhtiö on päättänyt siirtää Marine-tuotteiden valmistuksen lähemmäksi pääasiakkuuksiaan, FläktGroupin Puolan-tehtaalle Varsovaan.

Järjestelyn seurauksena FläktGroupin Suomen Marine-tuotannosta vähenee enintään 20 työpaikkaa. FläktGroup pyrkii tarjoamaan työpaikan muissa yksikköissään mahdollisimman monelle. Järjestelyt ulottuvat vuoden 2018 loppuun.

Turku, 8.6.2018

Rainer Knuts
toimitusjohtaja
FläktGroup Finland Oy