LEHDISTÖTIEDOTE 12.4.2018

Fläkt Woods Oy:n tiedote vapaasti julkaistavaksi.
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Rainer Knuts, puh. 040 868 3143. 

FLÄKT WOODS OY:SSÄ KÄYNNISTETÄÄN YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISET NEUVOTTELUT 

Ilmastoinnin tuotteita valmistava Fläkt Woods Oy aloittaa yhteistoimintaneuvottelut.

FläktGroupin tavoitteena on vahvistaa konsernin kilpailukykyä hyödyntäen tuotantokoneistoaan mahdollisimman tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti.

Kiristynyt hintakilpailu ja muutokset asiakasportfoliossa ovat vaikuttamassa epäsuotuisasti Fläkt Woods Oy:n laivateollisuudelle toimittamien kanavatuotteiden, ns. Marine-tuotteiden, kannattavuuteen.

Fläkt Woods Oy:n Marine-tuotteiden osalta on päätetty käynnistää projekti, jonka tehtävänä on selvittää vaihtoehtoja tuoteryhmän kannattavuuden parantamiseksi. Projektiin liittyen yhtiössä käynnistetään yhteistoimintaneuvottelut, koska mahdolliset muutokset voivat toteutuessaan johtaa enimmillään 20 työpaikan vähenemiseen.

Toteutuessaan järjestelyt ajoittuvat loppuvuoden 2018 ja alkuvuoden 2019 väliselle ajalle.

Turku, 12.4.2018


Rainer Knuts
toimitusjohtaja
Fläkt Woods Oy


Fläkt Woods Oy on johtava ilmankäsittelyalan asiantuntija ja uusien sovellusten kehittäjä. Liikevaihtomme on yli 100 milj. euroa ja henkilöstömme määrä Suomessa on noin 400. Valmistamme ilmastointipuhaltimia ja ilmastointikanavia Turussa sekä ilmastoinnin päätelaitteita Akaassa. Yhtiöllä on myyntikonttori Turun ja Akaan lisäksi Espoossa, Kuopiossa, Oulussa, Raisiossa ja Vaasassa. Fläkt Woods omistaa Raisiossa pientalon ilmanvaihtokoneita ja liesikupuja valmistavan Iloxair Oy:n. Kuulumme yli 65 maassa toimivaan ja 3800 henkilöä työllistävään kansainväliseen FläktGroupiin.