Econet® Premium – älykäs ratkaisu tehokkaaseen energian talteenottoon ja ilmanlaadun hygieenisyyden varmistamiseen

Uusi, modulaarisille eQ Master- ja eQL-ilmankäsittelykoneillemme tarkoitettu nestekiertoinen Econet Premium -lämmöntalteenottojärjestelmä on älykäs ratkaisu, joka mahdollistaa tehokkaan energian talteenoton ja varmistaa, ettei epäpuhtauksien tai hajujen siirtymisestä tuloilmaan tarvitse huolehtia.

eQ Master + EconetNestekiertoinen lämmöntalteenottojärjestelmä on ainoa lämmöntalteenottomenetelmä, jossa voidaan olla varmoja että poistoilman epäpuhtaudet ja hajut eivät voi ollenkaan siirtyä tuloilmaan. Nestekiertoisessa lämmöntalteenottojärjestelmässä lämmön siirto tulo- ja poistoilmavirran välillä tapahtuu nestekierron välityksellä. Ilmavirrat ovat 100% toisistaan erillään, koska ne on sijoitettu omiin konekoteloihinsa. Muissa lämmöntalteenottomenetelmissä ilmavirrat tuodaan samaan koneeseen ja yhteiseen lämmöntalteenottolaitteeseen. Ilmavirtoja erottaa toisistaan lukuisat eri tiivisteillä varustetut pinnat ja avattavat luukut. Nämä eivät kuitenkaan voi taata 100% ilmavirtojen erottamista. Myös L2-tiiviysluokka sallii 0,5% vuodon, jolloin tiiviysvaatimukset vielä täyttyvät. Entä mitä tapahtuu vuodoille 5-10 vuoden kuluttua, kun tiivisteet ovat kuluneet? Nestekiertoisessa järjestelmässä ei tätä vaaraa ole.
Monet rakennustyypit ja käyttökohteet vaativat poistoilman hyvää tai täydellistä erottamista tuloilmasta. Tällaisia ovat esimerkiksi sairaalat, lääketeollisuus ja muut hygieniaa edellyttävät kohteet. Lisäksi myös kerrostalojen ilmanvaihdossa on vaatimuksena, etteivät ruoanlaiton tai kylpyhuoneen hajut pääse siirtymään asunnosta toiseen. Tämäntyyppisissä käyttökohteissa on ilmanvaihdon vuorokautinen käyttöaika yleensä pitkä, ja ilmavirrat ovat suuria. Jotta lämpöenergian kulutus täyttäisi nykyiset energiatehokkuusvaatimukset, on lämmön talteenoton mahdollisimman korkea hyötysuhde hyvin toivottava ominaisuus.
Tähän tuo ratkaisun Econet Premium –järjestelmä. Sen avulla päästään lämpötilahyötysuhteisiin, jotka ennen olivat mahdottomia nestekiertoiselle lämmöntalteenotolle. Maksimi lämpötilahyötysuhde on peräti 85%. Tämä merkitsee huomattavaa vähennystä ilmanvaidon energiakustannuksiin. Toinen Econetin tuoma etu on mahdollisuus erilaisten lämmitys- ja jäähdytyslähteiden käyttöön. Ilmanvaihdon koko lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä voidaan optimoida. Älykkään ohjausjärjestelmän ja tehokkaiden patterien ansiosta on matalan lämpötilatason hukkalämpöjen käyttö mahdollista. Esim. prosessien tai kaupan kylmälaitteiden hukkalämpö, kaukolämmön paluuvesi ym. Myös jäähdytykseen voidaan käyttää jäähdytysvettä, jonka lämpötila on korkeampi kuin perinteistä erillistä jäähdytyspatteria käytettäessä. Vedenjäähdyttimessä voidaan käyttää korkeampaa höyrystymislämpötilaa, joka taas parantaa kylmäkoneen tehokkuutta ja pienentää sen hankintakustannusta jopa 25%. Econet toimii myös erinomaisesti liitettynä kaukojäähdytysjärjestelmään, koska se pystyy toimimaan kaukojäähdytyksen korkeammalla lämpötilatasolla.