Pysäköintihallin savunpoisto ja ilmanvaihto energiatehokkaasti ja tilaa säästäen

7.9.2017 Fläkt Woods Oy testasi Keskon uuden, vielä tänä vuonna Helsingin Itäkeskukseen avattavan kauppakeskus Eastonin autohallin ilmanvaihtoa ja savunpoistoa.

Kauppakeskus Eastonin autohalli edustaa uutta, valoisaa ja tyyliteltyä rakentamistapaa. Autohalliin saapuminen on helppoa, opasteet ovat selkeitä ja kulku yläpuolella sijaitsevaan kauppakeskukseen on vaivatonta. Autohallin ilmanvaihto ja savunpoisto on toteutettu perinteisten, autohallin kattoon asennettujen ilmanvaihto- ja savunpoistokanavistojen sijaan Fläkt Woods Oy:n vähän tilaa vievällä ja energiatehokkaalla Jet Thrust -suuntapainepuhallinjärjestelmällä. 

Fläkt Woods Oy avusti rakennuttajaa jo kohteen suunnitteluvaiheessa löytämään hyvän, hiljaisen ja energiatehokkaan ratkaisun. Ilmanvaihtoa ohjataan ilman laatua mittaavien antureiden avulla ja ilmamääriä tehostetaan vain tarpeen niin vaatiessa. Muissa tapauksissa ilmanvaihto käy minimiteholla ja kuluttaa hyvin vähän energiaa. Kriisitilanteen varalta järjestelmä on suunniteltu poistamaan mahdolliset palokaasut hyvin tehokkaasti pois autohallista. Savunpoisto käynnistyy automaattisesti paloilmoittimen ohjaamana.

Suuntapainepuhaltimilla saavutettiin myös merkittävää tilansäästöä. Autohallin rakennekorkeus pystyttiin minimoimaan, sillä suuntapainepuhaltimet voidaan yleensä asentaa palkkiväleihin, kuten tässäkin projektissa tehtiin.

Autohallin ja muun kauppakeskuksen savunpoiston ohjaukseen Fläkt Woods Oy on toimittanut uudenaikaisen, helppokäyttöisen ja erittäin toimintavarman savunhallinnan ohjausjärjestelmän. Autohallin savunpoiston lisäksi koko kauppakeskus on varustettu tehokkaalla savunpoistolla ja poistumisteiden ylipaineistuksella poistumisen turvaamiseksi kriisitilanteissa.

Kauppakeskus Eastonin autopaikoitushallissa järjestettiin 7.9.2017 projektin toteutuksesta vastaaville tahoille, talotekniikan asiantuntijoille, paloturvallisuussuunnittelijoille, viranomaisille ja rakennusliikkeiden edustajille mahdollisuus tulla tutustumaan järjestelmään. Fläkt Woods Oy esitteli ilmanvaihto- ja savunpoistolaitteiston toimintaa kylmäsavun avulla. Tilaisuuteen osallistui yli 50 henkilöä. Tilaisuuden jälkeen nautittiin kahvit ja leivonnaiset sekä keskusteltiin tämän kohteen laitteiston toiminnasta, suunnittelun lähtökohdista ja muista vastaavista tulevaisuuden projekteista. Kiitos kaikkille tilaisuuteen osallistuneille!

Ohjauskeskus  Asennus palkkiväliin  Suuntapainepuhallin  YleisöVIDEO


Fläkt Woods Oy testasi kauppakeskus Eastonin autohallin ilmanvaihtoa ja savunpoistoa.