Kun nykypäivänä vietämme lähes 90% ajasta sisätiloissa, on ilman laadulla valtava merkitys ihmisten terveydelle, viihtyvyydelle ja tuottavuudelle. Fläkt Woods voi auttaa parantamaan sisäilman laatua!

Fläkt Woods Oy

Fläkt Woods Oy on ilmankäsittelyalan asiantuntija ja uusien sovellusten kehittäjä. Liikevaihtomme on yli 100 milj. euroa ja henkilöstömme on noin 400 Suomessa.

Valmistamme ilmastointipuhaltimia Turussa, ilmastointikanavia Turussa ja ilmastoinnin päätelaitteita Akaassa. Yhtiöllä on myyntikonttori Turun ja Akaan lisäksi Espoossa, Kuopiossa, Oulussa, Raisiossa ja Vaasassa.

Kuulumme 3800 henkilöä työllistävään kansainväliseen FläktGroupiin, joka muodostettiin vuonna 2016 DencoHappelin ja Fläkt Woodsin yhdistyessä.

Fläkt Woods omistaa Raisiossa pientalon ilmanvaihtokoneita ja liesikupuja valmistavan Iloxair Oy:n.

HISTORIA

PITKÄ HISTORIA JA VAHVA PERINNE

AB Svenska Fläktfabriken perustettiin vuonna 1918 Jönköpingissä, Ruotsissa, ja siitä tuli alan kiistaton johtaja vertaansa vailla olevien ilmankäsittely- ja puhallinjärjestelmien toimittajana. Fläkt oli myös vuonna 1931 perustetun Suomen Puhallintehtaan emoyhtiö. Fläktistä ja Suomen Puhallintehtaasta ja sen ostamasta 1935 perustetusta Lapinleimu Oy:stä tuli 1990-luvulla osa ABB-konsernia.

Woodsin toiminta alkoi vuonna 1909 Colchesterissa, Englannissa, ja siitä tuli maailmanlaajuinen markkinajohtaja aksiaalipuhallinteknologiaan perustuvien puhallinratkaisujen toimittajana. Woodsilla oli toimintaa myös Suomessa 1960-luvulta asti.

Fläkt Woods Group muodostettiin vuonna 2002 ABB:n myytyä ilmankäsittelytuotteiden liiketoiminnan Global Air Movementille. Vuonna 2015 raisiolainen pientalon ilmanvaihtokoneita ja liesikupuja valmistava Iloxair Oy siirtyi kokonaan Fläkt Woodsin omistukseen. 

Vuonna 2016 syntyi FläktGroup, kun DencoHappel ja Fläkt Woods yhdistyivät muodostaen eurooppalaisen markkinajohtajan energiatehokkaiden sisäilmaratkaisujen toimittamisessa.

Kuva: Suomen Puhallintehtaan toiminta alkoi Haagan kauppalassa, vanhassa tulitikkutehtaassa. 

FläktGroup

Kiinnostavia näkymiä nyt ja tulevaisuudessa

FläktGroup on uusi markkinajohtaja Euroopassa energiatehokkaiden ilmankäsittelyratkaisujen toimittamisessa. Tarjoamme asiakkailemme korkealaatuisia ratkaisuja sisäilman viihtyvyyden ja hyvinvoinnin tuottamiseen.

Olemme omistautuneita laadukkaiden sisäilmaratkaisujen ja ensiluokkaisten tuotteiden kehittämiselle.

» flaktgroup.com

Avainlukuja

FläktGroupin avainlukuja

DencoHappelin ja Fläkt Woodsin yhdistyessä syntyneellä FläktGroupilla on innovaatiotausta, josta voi olla ylpeä. Yhdeksäntoista tuotantolaitoksemme joukossa ovat osaamiskeskuksemme, joista jokainen erikoistuu tiettyyn ilmanvaihtotekniikan alaan. Osaamiskeskuksissa olevat tuotekehitys- ja testaustilat ovat maailman kehittyneimpien joukossa.

Sisäilma- ja paloturvallisuusratkaisujamme voidaan hyödyntää monenlaisissa kohteissa, kuten toimistoissa, liikehuoneistoissa, julkisissa rakennuksissa, sairaaloissa, autopaikoitustiloissa, tunneleissa jne.

Tuoteperheemme

VIISI TUOTEPERHETTÄ

Viiden tuoteperheemme tuotteiden avulla voimme tarjota ratkaisuja, joilla saavutetaan paras mahdollinen sisäilma ja paloturvallisuus. 

ILMANVAIHTOPUHALTIMET - Kaikki Fläkt Woodsin puhaltimet on suunniteltu yleisilmanvaihtoon, mutta valikoimassamme on myös korkeita lämpötiloja kestäviä puhaltimia, joiden avulla ihmisiä ja rakennuksia voidaan suojata tulipalotilanteessa. 

ILMANKÄSITTELY - Ilmankäsittelykoneet puhdistavat, lämmittävät ja viilentävät ilmaa ja niiden avulla voidaan myös hallita ilman kosteutta. Ilmankäsittelykoneissamme yhdistyvät energiatehokkaimmat järjestelmät, tehokkaimmat puhaltimet ja moottorit sekä älykkäät ohjaus- ja säätölaitteet, minkä ansiosta niillä saadaan aikaan parhaat mahdolliset sisäilmasto-olosuhteet ja pidetään samalla energiankulutus mahdollisimman pienenä.

ILMAN HALLINTA - IRIS Original -säätöpellillä ilmavirran säätö on yksinkertaista ja varmaa. Optivent®-tuotteet puolestaan sopivat tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon. Valikoimassamme on myös CE-merkittyjä palo- ja savukaasupeltejä rakennusten paloturvallisuuden varmistamiseen.

ILMANVAIHDON PÄÄTELAITTEET - Päätelaitteet ja jäähdytyspalkit on suunniteltu tuottamaan paras mahdollinen sisäilmasto (ääni, ilman nopeus). Samalla ne täyttävät tarpeenmukaisen ilmanvaihdon ja muuntojoustavuuden vaatimukset.

ILMANVAIHTOKANAVAT - Veloduct® on täydellinen pyöreiden kanavien järjestelmä, jonka tiiviys on huippuluokkaa. CE-merkityt Veloduct®-kanavat ja -osat sopivat käytettäväksi savunpoistoon (600 °C, 2 tuntia).

Arvolupauksemme

SISÄILMA - RAKENNUKSISSA OLESKELEVILLE

Fläkt Woodsilla on pitkät perinteet ja hyvä maine korkealuokkaisten ja energiatehokkaiden ilmanvaihtotuotteiden ja järjestelmien toimittajana.  

Lue lisää sisäilmaratkaisuistamme.

PALOTURVALLISUUS - IHMISTEN, RAKENNUSTEN JA OMAISUUDEN SUOJELU

Testatut ja CE-merkityt tuotteemme ihmisten ja rakennusten suojelemiseksi ilman hallinnan keinoin tulipalotilanteessa.

Lue lisää paloturvallisuusratkaisuistamme.

Markkinasegmenttimme

TOIMIMME NELJÄLLÄ MARKKINASEGMENTILLÄ

  • MUUT KUIN ASUINRAKENNUKSET

  • ASUINRAKENNUKSET

  • ERITYISET RAKENNUKSET, LAIVANRAKENNUS, ÖLJY & KAASU

  • TEOLLISUUS, TunnelIT & MetroT

e3

FLÄKT WOODSIN E3-KONSEPTI

Environment - Economical - Expertise

TUOTAMME IHMISILLE PARASTA MAHDOLLISTA SISÄILMAA JA TURVALLISUUTTA

  • Suojelemalla yhteistä ympäristöämme

  • Kehittämällä energiapihejä ja taloudellisia tuotteita ja järjestelmiä

  • Hyödyntämällä erityisosaamistamme asiakkaamme parhaaksi

Tähän perustuu Fläkt Woodsin e3-konsepti. e3-logotyyppi on Fläkt Woodsin rekisteröity tavaramerkki.

​LUE LISÄÄ​

Energiatehokkuus

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EPBD

Euroopan unioni on sitoutunut vä­hentämään kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärää vuoteen 2020 mennessä vähintään 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta.

Rakennukset aiheuttavat Euroopan unionin alueella 40 prosenttia kokonaisenergiankulutuksesta ja tuottavat yli 40 prosenttia hiilidioksidipäästöistä. Alan laajeneminen nostaa sen energiankulutusta. Tämän vuoksi Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antaneet direktiivin rakennusten energiatehokkuudesta (EPBD). Rakennusten energiankulutuksen vähentäminen vaarantamatta sisäilman laatua on yksi Euroopan tärkeimmistä haasteista.

 

Laatu

KESTÄVÄ KEHITYS JA VASTUU

Fläkt Woodsin tuotteet ja komponentit valmistetaan ja testataan kansainvälisten laatustandardien, kuten ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 mukaan.

Asiantunteva myyntiorganisaatiomme auttaa asiakasta valitsemaan kuhunkin projektiin oikeat tuotteet sekä saavuttamaan erilaisten sertifiointiohjelmien, kuten LEED, BREEAM, DGNB ja HQE, vaatimukset.

Tuotteidemme tekninen suorituskyky täyttää tai ylittää Eurovent-standardin vaatimukset ja Fläkt Woods on AMCA:n jäsen.

» Laatu, terveys, turvallisuus ja ympäristö - Fläkt Woodsin lupaus

Etiikka

LIIKETOIMINTAMME ETIIKKA

Fläkt Woodsin toimintatapa on aina ollut selkeä: 'Kauppatapamme on rehellinen, ja noudatamme aina kilpailulainsäädäntöä.'

Oikean toimintatavan löytäminen ei nykypäivän maailmassa ole itsestäänselvyys. Koska Fläkt Woods Group koostuu useita kulttuureita edustavista liiketoimintayksiköistä, joissa työntekijöitä on 2150 ja johtajia 90, olemme kehittäneet liiketoimintaetiikan säännöt. Säännöt eivät kata pelkästään kilpailulainsäädännön noudattamisen, vaan tarjoaa myös ohjeistuksen ja yhteiset toimintatavat siitä, miten haluamme liiketoiminnassa käyttäytyä omien työntekijöidemme, asiakkaidemme, tavarantoimittajiemme ja muiden asianosaisten kanssa.

Fläkt Woods suhtautuu vakavasti toimintansa vaikutuksiin niin asiakkaitaan, toimittajiaan, työntekijöitään kuin paikallisia yhteisöjä ja ympäristöä ajatellen.

Työpaikat

HENKILÖSTÖMME ON MENESTYKSEMME AVAINTEKIJÄ

FläktGroup Finland Oy on johtava ilmankäsittelyalan asiantuntija ja uusien sovellusten kehittäjä. Liikevaihtomme on yli 100 milj. euroa ja henkilöstömme on noin 400 Suomessa. Valmistamme ilmastointipuhaltimia ja ilmastointikanavia Turussa sekä ilmastoinnin päätelaitteita Akaassa. Yhtiöllä on myyntikonttori Turun ja Akaan lisäksi Espoossa, Kuopiossa, Oulussa, Raisiossa ja Vaasassa. FläktGroup omistaa pientalon ilmanvaihtokoneita ja liesikupuja valmistavan Iloxair Oy:n. Kuulumme yli 65 maassa toimivaan ja 3600 henkilöä työllistävään kansainväliseen FläktGroupiin.

Mikäli olet kiinnostunut Fläkt Woods Oy:stä työnantajana, täytä hakemuslomake verkossa:

» Avoin hakemus

​LUE LISÄÄ​

Johto

FLÄKTGROUP IS THE RESULT OF THE MERGER OF THE SUCCESSFUL COMPANIES DENCOHAPPEL AND FLÄKT WOODS.

FLÄKTGROUP IS HEADQUARTERED IN HERNE, GERMANY. PLEASE FIND OUT MORE ABOUT OUR FULL MANAGEMENT TEAM HERE >>

FLÄKTGROUP HEADQUARTERS:

Herne Headquarters
Südstraße 48
44625 Herne
Germany

+49 2325 468 00
info@flaktgroup.com

Contact:
Torsten Sondergaard
Torsten.Sondergaard@flaktgroup.com

Media

Mediayhteyshenkilö: 
Minna Toivonen
Communications Officer
Fläkt Woods Oy
puh. 040 868 3053
minna.toivonen@flaktgroup.com

Fläkt Woods Oy sosiaalisessa mediassa:
LinkedIn
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube

Uutiset
Lue tuoreimmat uutisemme verkossa.