ECONET® PREMIUM

Econet Premium tarjoaa nestekiertoisen lämmöntalteenottojärjestelmän korkeimman lämpötilahyötysuhteen, jopa 80%.
  • Turvallinen kaikissa käyttökohteissa, ei riskiä bakteerien tai hajujen siirtymiselle ilmavirtojen välillä
  • Tuloilman lämmitys- ja jäähdytysteho tuodaan samaan nestekiertoon, erillisiä pattereita ei tarvita kuten tavallisissa järjestelmissä

Maailmanlaajuisesti yli 4000 asennetulla yksiköllä Econet on lunastanut paikkansa muiden lämmöntalteenottomenetelmien rinnalla. Econet Premium on edelleenkehitetty malli, jossa lämmöntalteenoton hyötysuhde on jopa 80%. Tämä tekee siitä selvästi luokkansa parhaan. Edistyksellinen huurtumisenhallintatoiminto pitää vuosihyötysuhteen korkeana ja mahdollistaa ongelmattoman käytön talvikuukausina myös hyvin vaativissa olosuhteissa, kuten uimahallit.

  • Tulo- ja poistoilmavirta ovat kokonaan toisistaan erillään, ei vaaraa ilmavirtojen sekoittumisesta
  • Matalan lämpötilan lisäenergian käyttö tuloilman lämmitykseen mahdollista Econetin suuren lämmönsiirtopinta-alan ansiosta
  • Ei erillisten lämmitys- ja jäähdytyspatterien tarvetta – pienempi tilantarve – mahtuu myös saneerauskohteessa
  • Tulo- ja poistoilmakoneet voivat sijaita toisistaan erillään lyömätön joustavuus ja tilansäästö
  • Edistyksellinen huurtumisen hallinta – korkea vuosihyötysuhde ja luotettava toiminta